Recykling odpadów
edukacyjne puzzle
Puzzle pt. „Recykling odpadów” przedstawiają porównanie zachowań i nawyków proekologicznych z zachowaniami nieekologicznymi dwóch rodzin. Jedna z nich segreguje odpady, natomiast druga powiększa górę śmieci na składowisku.
Puzzle pokazują korzyści z segregacji odpadów i możli- wości ich ponownego przetworzenia - recyklingu. Przedsta- wiono również sposób postępowania ze zużytymi bateriami oraz przeterminowanymi lekami.
Puzzle składają się z 54 elementów i przeznaczone są dla dzieci czteroletnich i starszych. Plansza ma wymiary 32,5 x 47,5 cm i wykonana została na grubej tekturze (1,75 mm). Twarde i wytrzymałe pudełko ma wymiary 19 x 30 x 3,5 cm. Z myślą o ochronie środowiska świado- mie zrezygnowano z lakierowania wydruków, pakowania puzzli w foliowe woreczki, oraz foliowego opakowania pudełka.
Zdjęcia:
Cena: 32,00 zł
Polityka prywatności |