Piotruś segreguje odpady
edukacyjna gra karciana
Gra karciana pt. „Piotruś segreguje odpady” uczy, jak prawidłowo należy segregować odpady wytworzone w domu. Karty przedstawiają różne odpady wytwarzane w domu oraz odpowiednie pojemniki, do których te odpady powinny trafiać. Na kartach znajdują się również Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których powinno się zanosić takie odpady jak, np.: opakowania po farbach, klejach, odpady elektroniczne i elektryczne, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane itp.
Gra polega na prawidłowym przyporządkowaniu odpadu do pojemnika lub do miejsca, do którego dany odpad ma trafić. Wygrywa ten uczestnik gry, który pierwszy pozbędzie się kart, a przegrywa ten który pozostanie z kartą bez pary, czyli kartą przedstawiającą składowisko odpadów komunalnych. Talia zawiera 25 kart oraz instrukcję z objaśnieniami.
Gra jest przeznaczona dla dzieci czteroletnich i starszych, a liczba graczy wynosi od 2 do 4 osób.
Z myślą o środowisko naturalne świadomie zrezygnowano z pakowania pudełka w folię plastikową.
Zdjęcia:
Cena: 20,00 zł
Polityka prywatności |